سانتریفیوژ بین کانالی (مکنده)

سانتریفیوژهای صنعتی

سانتریفیوژ بین کانالی (مکنده)

slider slider

سانتریفیوژ بین کانالی (مکنده)

در این مدل فن ها در مواردی که امکان استفاده از فن سانتریفیوژ یا آکسیال نمی باشد مورد استفاده می باشد و در سایزهای 100 الی 350 میلی متر و هوادهی 250 الی 1450 متر مکعب در ساعت می باشد