هواکش مرغداری

هواکش های صنعتی

هواکش مرغداری

slider

هواکش مرغداری

هواکش مرغداری در مدل باکسی با سیستم غیر مستقیم فولی تسمه در 3 سایز 100،120،140 با دمپر و توری حفاظ تولید می گردد.