سانتریفیوژ فوروارد

سانتریفیوژهای صنعتی

سانتریفیوژ فوروارد (کولری) دوبل و تک ورودی

slider slider

سانتریفیوژ فوروارد دوبل

سانتریفیوژهای دوبل با قدرت دمندگی 1500 الی 100 هزار متر مکعب در ساعت تولید می شوند

سانتریفیوژ فوروارد تک ورودی

سانتریفیوژ های پروانه رادیال تک ورودی کولری با قدرت 10 هزار الی 70 هزار متر مکعب در ساعت تولید می شوند