سانتریفیوژ بکوارد (مکنده)

سانتریفیوژهای صنعتی

سانتریفیوژ بکوارد (مکنده)

slider slider slider

سانتریفیوژ بکوارد (مکنده)

سانتریفیوژهای مکنده در دو مدل کوبل مستقیم و غیر مستقیم (فولی تسمه) تولید می گردد

قدرت تخلیه این سانتریفیوژها 150 الی 300 هزار متر مکعب در ساعت می باشد.