پروانه آکسیال (ملخی)

هواکش های صنعتی

پروانه آکسیال (ملخی)

slider

پروانه آکسیال (ملخی)

پروانه آکسیال در مدلهای ریختگی آلومینیوم، استیل، مولتی رینگ الیاف دار در سایزهای مختلف